• Boek 6 Artikel 131 (6:131 BW)

    Verjaring bevoegdheid tot verrekening

    1. De bevoegdheid tot verrekening eindigt niet door verjaring van de rechtsvordering.
    2. Uitstel van betaling of van executie, bij wijze van gunst door de schuldeiser verleend, staat aan verrekening door de schuldeiser niet in de weg.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.