• Boek 6 Artikel 133 (6:133 BW)

    Bevoegdheden wederpartij

    1. Nadat de ene partij een verrekeningsverklaring heeft uitgebracht, kan de andere partij, mits onverwijld, aan die verklaring haar werking ontnemen door alsnog gebruik te maken van een eigen bevoegdheid tot verrekening, doch alleen indien deze laatste verrekening verder terugwerkt.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.