• Boek 6 Artikel 135 (6:135 BW)

  Geen verrekeningsbevoegdheid

  1. Een schuldenaar is niet bevoegd tot verrekening:
   1. voor zover beslag op de vordering van de wederpartij niet geldig zou zijn;
   2. indien zijn verplichting strekt tot vergoeding van schade die hij opzettelijk heeft toegebracht.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 3 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW3559
  Vordering en tegenvordering moet uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeien