• Boek 6 Artikel 136 (6:136 BW)

    Verrekeningsverweer

    1. De rechter kan een vordering ondanks een beroep van de gedaagde op verrekening toewijzen, indien de gegrondheid van dit verweer niet op eenvoudige wijze is vast te stellen en de vordering overigens voor toewijzing vatbaar is.

    Jurisprudentie

    Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22 juli 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2205
    Vorderingen die in een eerdere procedure tussen dezelfde partijen aan de orde zijn geweest bij wijze van beroep op verrekening. Dat beroep is niet gehonoreerd op grond van artikel 6:163 BW.