• Boek 6 Artikel 141 (6:141 BW)

    Schakelbepaling

    1. Indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk door verrekening tenietgaat, zijn de leden 1 en 2 van artikel 48 van overeenkomstige toepassing.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.