• Boek 6 Artikel 150 (6:150 BW)

  Subrogatie

  1. Een vordering gaat bij wijze van subrogatie over op een derde:
   1. indien een hem toebehorend goed voor de vordering wordt uitgewonnen;
   2. indien hij de vordering voldoet omdat een hem toebehorend goed voor de vordering verbonden is;
   3. indien hij de vordering voldoet om uitwinning te voorkomen van een hem niet toebehorend goed, mits door de uitwinning een recht dat hij op het goed heeft, verloren zou gaan of de voldoening van een hem toekomend vorderingsrecht in gevaar zou worden gebracht;
   4. krachtens overeenkomst tussen de derde die de vordering voldoet en de schuldenaar, mits de schuldeiser op het tijdstip van de voldoening deze overeenkomst kende of hem daarvan kennis was gegeven.

  Toelichting

  Wat is subrogatie?

  Subrogatie is de overgang van een vordering op een derde anders dan door verkoop. Door subrogatie treedt een nieuwe schuldeiser in de plaats van de oorspronkelijke schuldeiser. De nieuwe schuldeiser neem alle rechten en plichten over. Artikel 6:150 BW behandelt situaties waarin een vordering door  subrogatie overgaat.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.