• Boek 6 Artikel 153 (6:153 BW)

    Rente

    1. In het geval van subrogatie in de hoofdvordering verkrijgt de gesubrogeerde het recht op bedongen rente slechts voor zover deze betrekking heeft op het tijdvak na de overgang.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.