• Boek 6 Artikel 154 (6:154 BW)

    Geen benadeling

    1. De schuldeiser is jegens degene die, zo hij de vordering voldoet, zal worden gesubrogeerd, verplicht zich te onthouden van elke gedraging die ten koste van deze afbreuk doet aan de rechten waarin hij mag verwachten krachtens de subrogatie te zullen treden.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.