• Boek 6 Artikel 161 (6:161 BW)

  Vermenging

  1. Een verbintenis gaat teniet door vermenging, wanneer door overgang van de vordering of de schuld de hoedanigheid van schuldeiser en die van schuldenaar zich in één persoon verenigen.
  2. Het vorige lid is niet van toepassing:
   1. zolang de vordering en de schuld in van elkaar gescheiden vermogens vallen;
   2. in geval van overdracht overeenkomstig artikel 93 van Boek 3 van een vordering aan toonder of order;
   3. indien de voormelde vereniging van hoedanigheden het gevolg is van een rechtshandeling onder ontbindende voorwaarde, zolang niet vaststaat dat de voorwaarde niet meer in vervulling kan gaan.
  3. Tenietgaan van een verbintenis door vermenging laat de op de vordering rustende rechten van derden onverlet.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.