• Boek 6 Artikel 163 (6:163 BW)

  Relativiteitsvereiste

  1. Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden.

  Jurisprudentie

  • Hoge Raad 13 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ8751
   Toelating al vluchteling strekt niet tot bescherming van enig vermogensrechtelijk belang zoals het recht om in Nederland betaalde arbeid te verrichten, derhalve is geen sprake van relativiteit als vereist in art. 6:163 BW.
  • Hoge Raad 7 mei 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO6012
   Of is voldaan is aan het relativiteitsvereiste, hangt af van het doel en de strekking van de geschonden norm. Gekeken moet worden tot welke personen, welke schade en welke wijzen van ontstaan van schade de bescherming zich uitstrekt.