• Boek 6 Artikel 164 (6:164 BW)

  Jeugdige leeftijd

  1. Een gedraging van een kind dat de leeftijd van veertien jaren nog niet heeft bereikt, kan aan hem niet als een onrechtmatige daad worden toegerekend.

  Jurisprudentie

  • Hoge Raad, 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3751
   Watersportongeval levert onrechtmatige daad van minderjarige (14 jaar) op. Gezien de omstandigheden van het geval, waaronder de ernstige gevaarzetting door de waterscooter, de bijzondere kwetsbaarheid van zwemmers, snorkelaars en duikers, het ernstige letsel van de snorkelaar en de relatief eenvoudige manier waarop de waterscooter het gevaar had kunnen voorkomen, is toch sprake van een toerekenbare onrechtmatige daad.