• Boek 6 Artikel 166 (6:166 BW)

  Groepsaansprakelijkheid

  1. Indien één van tot een groep behorende personen onrechtmatig schade toebrengt en de kans op het aldus toebrengen van schade deze personen had behoren te weerhouden van hun gedragingen in groepsverband, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk indien deze gedragingen hun kunnen worden toegerekend.
  2. Zij moeten onderling voor gelijke delen in de schadevergoeding bijdragen, tenzij in de omstandigheden van het geval de billijkheid een andere verdeling vordert.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2914
  Er is sprake van een zekere invloed van een strafrechtelijke veroordeling wegens lidmaatschap van een criminele organisatie (artikel 140 Wetboek van Strafrecht) op de groepsaansprakelijkheid.