• Boek 6 Artikel 17 (6:17 BW)

  Alternatieve verbintenis

  1. Een verbintenis is alternatief, wanneer de schuldenaar verplicht is tot één van twee of meer verschillende prestaties ter keuze van hemzelf, van de schuldeiser of van een derde.
  2. De keuze komt toe aan de schuldenaar, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandeling anders voortvloeit.

  Toelichting


  Geen toelichting beschikbaar.

  Jurisprudentie


  Geen jurisprudentie beschikbaar.