• Boek 6 Artikel 171 (6:171 BW)

  Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikte

  1. Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 18 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL9596 (Koeman c.s./Sijm Agro)
  In dit arrest heeft de Hoge Raad de grenzen van art. 6:171 BW verduidelijkt.

  Gerechtshof Leeuwarden, 1 december 2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BK5326
  Een vader die het aanbod deed te helpen een auto weg te slepen, is geen niet-ondergeschikte en valt daarom niet onder de werking van artikel 6:171 BW.