• Boek 6 Artikel 172 (6:172 BW)

    Aansprakelijkheid voor vertegenwoordigers

    1. Indien een gedraging van een vertegenwoordiger ter uitoefening van de hem als zodanig toekomende bevoegdheden een fout jegens een derde inhoudt, is ook de vertegenwoordigde jegens de derde aansprakelijk.

    Jurisprudentie

    Gerechtshof Den Haag, 16 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ9954
    Voor aansprakelijkheid is vereist dat sprake is van Eeen causaal verband tussen werkzaamheden als vertegenwoordiger en de gemaakt fout.