• Boek 6 Artikel 18 (6:18 BW)

    Keuze door uitbrengen

    1. Een alternatieve verbintenis wordt enkelvoudig door het uitbrengen van de keuze door de daartoe bevoegde.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.