• Boek 6 Artikel 186 (6:186 BW)

  Gebrekkig product

  1. Een produkt is gebrekkig, indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen en in het bijzonder
   1. de presentatie van het produkt;
   2. het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het produkt;
   3. het tijdstip waarop het produkt in het verkeer werd gebracht.
  2. Een produkt mag niet als gebrekkig worden beschouwd uitsluitend omdat nadien een beter produkt in het verkeer is gebracht.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Leeuwarden, 8 februari 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ0194
  Importeur van vuurwerk aansprakelijk voor schade als gevolg van op te geringe hoogte ontploffen van siervuurwerk.