• Boek 6 Artikel 193f (6:193f BW)

  Commerciële communicatie

  1. Indien er sprake is van commerciële communicatie, reclame of marketing daaronder begrepen, is de informatie genoemd bij of krachtens de volgende artikelen in ieder geval essentieel als bedoeld in artikel 193d lid 2:
   1. artikel 15d leden 1 en 2 enartikel 15e lid 1 van Boek 3;
   2. artikelen 230m lid 1, onderdelen a, b en c, e tot en met h, o en p en 230v, leden 1 tot en met 3, 5, alsmede lid 6, eerste zin, en lid 7, van Boek 6;
   3. artikel 501 lid 1 van Boek 7;
   4. artikelen 73 tot en met 75 van de Geneesmiddelenwet;
   5. artikelen 4:20, 4:73 en5:13 van de Wet op het financieel toezicht;
   6. artikel 2b van de Prijzenwet.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.