• Boek 6 Artikel 198 (6:198 BW)

  Zaakwaarneming

  1. Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen.

  Toelichting

  Wat is zaakwaarneming?

  Zaakwaarneming is het het behartigen van de belangen van een ander, omdat daarvoor een goede reden is. Dit wordt een redelijke grond genoemd. De partijen bij de zaakwaarneming worden zaakwaarnemer en belanghebbende genoemd. Belangrijk is dat de belanghebbende niet om behartiging van zijn belangen heeft gevraagd. Zaakwaarneming is geregeld in artikel 6:198 e.v. BW.

  Jurisprudentie