• Boek 6 Artikel 199 (6:199 BW)

  Zorgplicht zaakwaarnemer

  1. De zaakwaarnemer is verplicht bij de waarneming de nodige zorg te betrachten en, voor zover dit redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, de begonnen waarneming voort te zetten.
  2. De zaakwaarnemer doet, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is, aan de belanghebbende verantwoording van hetgeen hij heeft verricht. Heeft hij voor de belanghebbende gelden uitgegeven of ontvangen, dan doet hij daarvan rekening.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 december 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:10131
  De belanghebbende heeft het recht door de zaakwaarnemer over de zaakwaarneming te worden geïnformeerd, omdat tot de zorgplicht van de zaakwaarnemer behoort de belanghebbende zodra mogelijk te informeren omtrent de zaakwaarneming. Daarnaast mag de belanghebbende van de zaakwaarnemer verwachten dat deze krachtens zijn zorgplicht de waarneming niet voortijdig beëindigt.