• Boek 6 Artikel 201 (6:201 BW)

    Vertegenwoordiging zaakwaarnemer

    1. Een zaakwaarnemer is bevoegd rechtshandelingen te verrichten in naam van de belanghebbende, voor zover diens belang daardoor naar behoren wordt behartigd.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar