• Boek 6 Artikel 205 (6:205 BW)

    Zonder ingebrekestelling in verzuim

    1. Heeft de ontvanger het goed te kwader trouw aangenomen, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.