• Boek 6 Artikel 206 (6:206 BW)

    Schakelbepaling

    1. Deartikelen 120,121, 123 en 124 van Boek 3 zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot hetgeen daarin is bepaald omtrent de afgifte van vruchten en de vergoeding van kosten en schade.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.