• Boek 6 Artikel 207 (6:207 BW)

    Aanname te kwader trouw

    1. De ontvanger heeft, tenzij hij het goed te kwader trouw heeft aangenomen, binnen de grenzen van de redelijkheid ook recht op vergoeding van de kosten van het ontvangen en teruggeven van het goed, alsmede van uitgaven in de in artikel 204 bedoelde periode die zouden zijn uitgebleven als hij het goed niet had ontvangen.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.