• Boek 6 Artikel 21 (6:21 BW)

    Voorwaardelijke verbintenis

    1. Een verbintenis is voorwaardelijk, wanneer bij rechtshandeling haar werking van een toekomstige onzekere gebeurtenis afhankelijk is gesteld.

    Jurisprudentie

    Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23 juni 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:4549
    Ontbindende voorwaarde(n) moeten tijdig worden ingeroepen door partijen.