• Boek 6 Artikel 217 (6:217 BW)

  Aanbod en aanvaarding

  1. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.
  2. De artikelen 219-225zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.

  Toelichting

  Wat is een overeenkomst?

  Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer (rechts)personen. Deze afspraak schept verplichtingen voor partijen. Bekende voorbeelden zijn een koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit kan schriftelijk worden vastgelegd, maar ook een mondelinge overeenkomst is bindend. De overeenkomst is geregeld in artikel 6:217 BW.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 10 april 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4177 (Hofland/Hennis)
  Een huis te koop aanbieden in een woongids, geldt in beginsel als een uitnodiging is tot onderhandeling. Daarmee is in de regel geen sprake van een aanbod in de zin van artikel 6:217 BW.