• Boek 6 Artikel 22 (6:22 BW)

  Opschortende en ontbindende voorwaarde

  1. Een opschortende voorwaarde doet de werking der verbintenis eerst met het plaatsvinden der gebeurtenis aanvangen; een ontbindende voorwaarde doet de verbintenis met het plaatsvinden der gebeurtenis vervallen.

  Jurisprudentie

  • Hoge Raad, 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046
   Als op basis van een opschortende voorwaarde is geleverd, geldt zolang de voorwaarde niet is vervuld dat: zowel de verkrijgen als de vervreemder voorwaardelijk eigenaar. De verkrijger onder opschortende en de vervreemder onder ontbindende voorwaarde.