• Boek 6 Artikel 23 (6:23 BW)

  Eigen belang

  1. Wanneer de partij die bij de niet-vervulling belang had, de vervulling heeft belet, geldt de voorwaarde als vervuld, indien redelijkheid en billijkheid dit verlangen.
  2. Wanneer de partij die bij de vervulling belang had, deze heeft teweeggebracht, geldt de voorwaarde als niet vervuld, indien redelijkheid en billijkheid dit verlangen.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1737
  Gemeente had zelf belang bij het vervullen van de voorwaarde, daarom is geen sprake van vervulling.