• Boek 6 Artikel 25 (6:25 BW)

    Prestatie vóór opschortende voorwaarde

    1. Is een krachtens een verbintenis onder opschortende voorwaarde verschuldigde prestatie vóór de vervulling van de voorwaarde verricht, dan kan overeenkomstig afdeling 2 van titel 4 ongedaanmaking van de prestatie worden gevorderd, zolang de voorwaarde niet in vervulling is gegaan.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.