• Boek 6 Artikel 27 (6:27 BW)

    Zorgplicht specieszaak

    1. Hij die een individueel bepaalde zaak moet afleveren, is verplicht tot de aflevering voor deze zaak zorg te dragen op de wijze waarop een zorgvuldig schuldenaar dit in de gegeven omstandigheden zou doen.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.