• Boek 6 Artikel 3 (6:3 BW)

  Natuurlijke verbintenis

  1. Een natuurlijke verbintenis is een rechtens niet- afdwingbare verbintenis.
  2. Een natuurlijke verbintenis bestaat:
   1. wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt;
   2. wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt.

  Jurisprudentie