• Boek 6 Artikel 32 (6:32 BW)

    Betaling aan onbevoegde

    1. Betaling aan een ander dan de schuldeiser of dan degene die met hem of in zijn plaats bevoegd is haar te ontvangen, bevrijdt de schuldenaar, voor zover degene aan wie betaald moest worden de betaling heeft bekrachtigd of erdoor is gebaat.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.