• Boek 6 Artikel 33 (6:33 BW)

    Verhaal op schuldeiser

    1. Is de betaling gedaan in weerwil van een beslag of terwijl de schuldeiser wegens een beperkt recht, een bewind of een soortgelijk beletsel onbevoegd was haar te ontvangen, en wordt de schuldenaar deswege genoodzaakt opnieuw te betalen, dan heeft hij verhaal op de schuldeiser.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.