• Boek 6 Artikel 36 (6:36 BW)

    Verhaal gerechtigde

    1. In de gevallen, bedoeld in de twee voorgaande artikelen, heeft de ware gerechtigde verhaal op degene die de betaling zonder recht heeft ontvangen.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.