• Boek 6 Artikel 37 (6:37 BW)

    Opschorten

    1. De schuldenaar is bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten, indien hij op redelijke gronden twijfelt aan wie de betaling moet geschieden.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.