• Boek 6 Artikel 4 (6:4 BW)

    Rechtsgevolgen natuurlijke verbintenissen

    1. Op natuurlijke verbintenissen zijn de wettelijke bepalingen betreffende verbintenissen van overeenkomstige toepassing, tenzij de wet of haar strekking meebrengt dat een bepaling geen toepassing mag vinden op een niet-afdwingbare verbintenis.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.