• Boek 6 Artikel 42 (6:42 BW)

    Afleveren door onbevoegde

    1. Hij die ter nakoming van een verbintenis een zaak heeft afgeleverd waarover hij niet bevoegd was te beschikken, kan vorderen dat deze wordt afgegeven aan degene aan wie zij toekomt, mits hij tegelijkertijd een andere, aan de verbintenis beantwoordende zaak aanbiedt en het belang van de schuldeiser zich niet tegen teruggave verzet.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.