• Boek 6 Artikel 43 (6:43 BW)

  Toerekening betaling

  1. Verricht de schuldenaar een betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen jegens een zelfde schuldeiser, dan geschiedt de toerekening op de verbintenis welke de schuldenaar bij de betaling aanwijst.
  2. Bij gebreke van zodanige aanwijzing geschiedt de toerekening in de eerste plaats op de opeisbare verbintenissen. Zijn er ook dan nog meer verbintenissen waarop de toerekening zou kunnen plaatsvinden, dan geschiedt deze in de eerste plaats op de meest bezwarende en zijn de verbintenissen even bezwarend, op de oudste. Zijn de verbintenissen bovendien even oud, dan geschiedt de toerekening naar evenredigheid.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 3 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:328
  Een aanwijzing, als bedoeld in artikel 6:43 BW, moet expliciet en voldoende duidelijk zijn.