• Boek 6 Artikel 45 (6:45 BW)

    Andere prestatie

    1. Slechts met toestemming van de schuldeiser kan een schuldenaar zich van zijn verbintenis bevrijden door een andere prestatie dan de verschuldigde, al mocht zij van gelijke of zelfs hogere waarde zijn.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.