• Boek 6 Artikel 5 (6:5 BW)

    Omzetten natuurlijke verbintenis

    1. Een natuurlijke verbintenis wordt omgezet in een rechtens afdwingbare door een overeenkomst van de schuldenaar met de schuldeiser.
    2. Een door de schuldenaar tot de schuldeiser gericht aanbod tot een zodanige overeenkomst om niet, geldt als aanvaard, wanneer het aanbod ter kennis van de schuldeiser is gekomen en deze het niet onverwijld heeft afgewezen.
    3. Op de overeenkomst zijn de bepalingen betreffende schenkingen en giften niet van toepassing.

    Jurisprudentie