• Boek 6 Artikel 50 (6:50 BW)

    Achtereenvolgende prestaties

    1. Moeten op achtereenvolgende tijdstippen gelijksoortige prestaties worden verricht, dan leveren de kwitanties van twee achtereenvolgende termijnen het vermoeden op dat ook de vroegere termijnen zijn voldaan.
    2. Indien de schuldeiser een kwitantie afgeeft voor de hoofdsom, wordt vermoed dat ook de rente en de kosten zijn voldaan.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.