• Boek 6 Artikel 54 (6:54 BW)

  Geen opschortingsrecht

  1. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat:
   1. voor zover de nakoming van de verbintenis van de wederpartij wordt verhinderd door schuldeisersverzuim;
   2. voor zover de nakoming van de verbintenis van de wederpartij blijvend onmogelijk is;
   3. voor zover op de vordering van de wederpartij geen beslag is toegelaten.

  Jurisprudentie