• Boek 6 Artikel 54 (6:54 BW)

  Geen opschortingsrecht

  Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat:
  1. voor zover de nakoming van de verbintenis van de wederpartij wordt verhinderd door schuldeisersverzuim;
  2. voor zover de nakoming van de verbintenis van de wederpartij blijvend onmogelijk is;
  3. voor zover op de vordering van de wederpartij geen beslag is toegelaten.

  Toelichting


  Uit dit artikel volgen een drietal gevallen waarin geen opschortingsrecht bestaat: in de eerste plaats bestaat het recht niet voor zover de nakoming wordt verhinderd door schuldeisersverzuim (artikel 6:58 BW). Het opschortingsrecht kan wel weer ontstaan als de schuldeiser het beletsel wegneemt. Daarnaast is opschorten niet toegestaan als de nakoming van de verbintenis blijvend onmogelijk is. Blijvende onmogelijkheid is immers niet te verenigen met het tijdelijke karakter van het opschortingsrecht. Ook is opschorten niet toegestaan als op de vordering geen beslag is toegelaten. In de praktijk betekent dit vooral dat de schuldenaar betaling van periodieke betalingen (loon, sociale uitkeringen, pensioen etc.) mag opschorten voor zover dat de beslagvrije voet overtreft (artikel 475b Rv en verder).

  Jurisprudentie