• Boek 6 Artikel 55 (6:55 BW)

    Zekerheidsstelling

    1. Zodra zekerheid is gesteld voor de voldoening van de verbintenis van de wederpartij, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk zou worden vertraagd.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.