• Boek 6 Artikel 56 (6:56 BW)

    Verjaring

    1. Een bevoegdheid tot opschorting blijft ook na verjaring van de rechtsvordering op de wederpartij in stand.

    Jurisprudentie

    Rechtbank Limburg, 22 oktober 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:8940.
    Een beroep op de opschortingsbevoegdheid is niet mogelijk als voldoende zekerheid is gesteld.