• Boek 6 Artikel 57 (6:57 BW)

    Retentierecht

    1. Indien een bevoegdheid tot opschorting voldoet aan de omschrijving van het retentierecht in artikel 290 van Boek 3, zijn de bepalingen van de onderhavige afdeling van toepassing, voor zover daarvan in afdeling 4 van titel 10 van Boek 3 niet is afgeweken.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.