• Boek 6 Artikel 58 (6:58 BW)

  Schuldeisersverzuim

  1. De schuldeiser komt in verzuim, wanneer nakoming van de verbintenis verhinderd wordt doordat hij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, tenzij de oorzaak van verhindering hem niet kan worden toegerekend.

  Toelichting

  Wat is schuldeisersverzuim?

  Er is sprake van schuldeisersverzuim als de schuldeiser het de ander, de schuldenaar, onmogelijk maakt zijn verplichting na te komen. Hierdoor is niet de schuldenaar, maar de schuldeiser zelf in verzuim.

  Jurisprudentie

  • Hoge Raad, 19 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4709

   Een derdenbeslag zorgt ervoor dat door door de schuldenaar niet kan worden betaald. Deze verhindering wordt aan de schuldeiser toegerekend. Daarmee is in een dergelijk geval sprake van schuldeisersverzuim.