• Boek 6 Artikel 6 (6:6 BW)

  Hoofdelijkheid schuldenaren

  1. Is een prestatie door twee of meer schuldenaren verschuldigd, dan zijn zij ieder voor een gelijk deel verbonden, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat zij voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zijn.
  2. Is de prestatie ondeelbaar of vloeit uit wet, gewoonte of rechtshandeling voort dat de schuldenaren ten aanzien van een zelfde schuld ieder voor het geheel aansprakelijk zijn, dan zijn zij hoofdelijk verbonden.
  3. Uit een overeenkomst van een schuldenaar met zijn schuldeiser kan voortvloeien dat, wanneer de schuld op twee of meer rechtsopvolgers overgaat, dezen voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zullen zijn.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Amsterdam, 1 mei 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3458
  Rechter conculdeert dat sprake is van verbondenheid van schuldenaren. Toepassing van artikel 6:6 BW in een specifiek geval.