• Boek 6 Artikel 60 (6:60 BW)

    Bevrijding

    1. Is de schuldeiser in verzuim, dan kan de rechter op vordering van de schuldenaar bepalen dat deze van zijn verbintenis bevrijd zal zijn, al dan niet onder door de rechter te stellen voorwaarden.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.