• Boek 6 Artikel 61 (6:61 BW)

  Geen verzuim schuldenaar

  1. Verzuim van de schuldeiser maakt een einde aan verzuim van de schuldenaar.
  2. Zolang de schuldeiser in verzuim is, kan de schuldenaar niet in verzuim geraken.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 13 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV2629
  Zolang schuldeisersverzuim voortduurt kan geen sprake zijn van schuldenaarsverzuim.