• Boek 6 Artikel 63 (6:63 BW)

    Kostenvergoeding

    1. De schuldenaar heeft, binnen de grenzen der redelijkheid, recht op vergoeding van de kosten, gevallen op een aanbod of een inbewaringstelling als bedoeld in de artikelen 66-70 of op andere wijze als gevolg van het verzuim gemaakt.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.